<pre id="hhl7j"><b id="hhl7j"></b></pre>

       <p id="hhl7j"><del id="hhl7j"><mark id="hhl7j"></mark></del></p>

         產品列表PRODUCTS LIST

         聯系信息

         • 電話:
          029-88231631
         • 傳真:
          029-88231651
         首頁>產品中心>AC/DC,DC/DC電源模塊>Astrodyne電源>PMMK320S-24ASTRODYNE電源 工業用電源

         ASTRODYNE電源 工業用電源

         簡要描述:

         ASTRODYNE公司的電源產品, ASTRODYNE是美公司, 成立于1994年, 主要一些中中國臺灣電源產品, 銷往美洲。ASTRODYNE亞太公司為美ASTRODYNE資的子公司, 2000年7月在中中國臺灣成立, 研發電源產品, 2004年3月成立銷售部門, 開始推廣市場, 75%產品銷往歐洲。ASTRODYNE電源 工業用電源.

         在線留言
         ASTRODYNE電源 工業用電源


         2010111142195.jpg

         ASTRODYNE電源 工業用電源

         ASTRODYNE電源 工業用電源

         ASL-01系列

         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24,Vdc
                    
         輸出功率:8W
                    
         模塊尺寸:2.28X2X0.66寸

         ASL-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24,Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:3X2.1X0.86寸

         ASL-40 ASL-60系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,9,12,15,24,36,48,5/12,5/15,5/24,5/48Vdc
                    
         輸出功率:40-60W
                    
         模塊尺寸:4X2X1.165寸

         EFM-5系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:5W
                    
         模塊尺寸:2.11X1.6X0.91寸


         EFM-01系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:10W
                    
         模塊尺寸:2.465X1.66X0.91寸

         EFM-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:2.75X1.89X0.91寸

         EFM-03系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,48,+/-12,+/-15,5/12,5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:30W
                    
         模塊尺寸:3.94X2.36X0.93寸
         ESCA-5及ESCA-01系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:5W
                    
         模塊尺寸:2.56X1.77X0.83寸

         ESCA-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:2.75X1.89X0.89寸

         ESCA/EDCA/ETCA-03系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(ESCA-03)3.3,5,9,1 2,15,18,24,48Vdc
                    
           ?。‥DCA-03)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。‥TCA-03)5/12,5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:30W
                    
         模塊尺寸:3.5X2.5X0.98寸

         ESCC-5及ESCC-01系列系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:5-10W
                    
         模塊尺寸:3.77X2.16X1寸

         ESCC-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,9,12,15,18,24,+/-12,+/-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:3.96X2.16X1寸

         ESCC/EDCC/ETCC-03系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(ESCC-03)3.3,5,12,15,24,48Vdc
                    
           ?。‥DCC-03)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。‥TCC-03)5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:30W
                    
         模塊尺寸:5.34X2.56X1寸

         MSCA-5系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24,+/-12,+/-15,5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:5W
                    
         模塊尺寸:2.28X1.77X0.83寸

         MSCA-01系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24,+/-12,+/-15,5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:10W
                    
         模塊尺寸:2.56X1.77X0.83寸

         MSCA-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24,+/-12,+/-15,5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:2.75X1.89X0.93寸

         MSCA MDCA MTCA-03系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(MSCA-03)3.3,5,12,15,24,48Vdc
                    
           ?。∕DCA-03)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。∕TCA-03)5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:30W
                    
         模塊尺寸:4.06X2.5X.098寸

         MSCC MDCC MTCC-5MSCC MDCC MTCC-01系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(MSCC-5及01)3.3,5,12,15,24Vdc
                    
           ?。∕DCC-5及01)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。∕TCC-5及01)5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:5-10W
                    
         模塊尺寸:3.77X2.16X1寸

         MSCC MDCC MTCC-15系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(MSCC-15)3.3,5,12,15,24Vdc
                    
           ?。∕DCC-15)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。∕TCC-15)5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:3.96X2.16X1寸

         MSCC MDCC MTCC-03系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(MSCC-03)3.3,5,12,15,24Vdc
                    
           ?。∕DCC-03)+/-12,+/-15Vdc
                    
           ?。∕TCC-03)5/+-12,5/+-15Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:(MSCC-03)4.76X2.56X1寸;(MDCC/MTCC-03)5.34X2.56X1

         MK40S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24Vdc
                    
         輸出功率:40W
                    
         模塊尺寸:4.75X2.5X1.5寸

         MK75S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:12,15,24Vdc
                    
         輸出功率:75W
                    
         模塊尺寸:5X3X1.7寸

         MK150S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:12,15,24Vdc
                    
         輸出功率:150W
                    
         模塊尺寸:6X3.5X1.75寸

         MK320S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24Vdc
                    
         輸出功率:150W
                    
         模塊尺寸:7X4X2寸

         PMK150S PMK150D系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(PMK150S)5,12,15,24,48Vdc
                    
            (PMK150D)5/12,5/24,12/24,12/48Vdc
                    
         輸出功率:150W
                    
         模塊尺寸:5.5X3.17X1.6寸

         PMK225S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24,36,48Vdc
                    
         輸出功率:225W
                    
         模塊尺寸:7.01X3.86X1.5寸

         PMK320S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24,36,48Vdc
                    
         輸出功率:320W
                    
         模塊尺寸:8.03X3.86X1.57寸

         PMK450S系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24,36,48Vdc
                    
         輸出功率:450W
                    
         模塊尺寸:8.85X5X1.57寸

         ALD60 ALD120系列顯示屏電源
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:(ALD60)8,12,15,18,21,24,48Vdc
                    
           ?。ˋLD120)8,10,12,15,18,21,24,27,36,48Vdc
                    
         輸出功率:60-120W
                    
         模塊尺寸:(ALD60)9.68X2.56X2.05寸,(ALD120)11X3.37X2.19


         PAK系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24,27,48Vdc (只有500W才有5V輸出)
                    
         輸出功率:500,850,1500,3000W
                    
         模塊尺寸:(PAK6511)9.8X5X1.61寸,(PAK1021)11.14X5X1.61
                    
           ?。≒AK1521)11.02X5X2.5寸,(PAK3021)11.81X5X5寸
         PWC系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:3.3,5,12,15,24Vdc
                    
         輸出功率:4-6W
                    
         模塊尺寸:2X1X0.6寸

         PV系列
         輸入電壓:90-264Vac
                    
         輸出電壓:5,12,15,24,48Vdc
                    
         輸出功率:15W
                    
         模塊尺寸:2.598X2.008X1.102寸
         相關產品

         ASTRODYNE電源    
         在線客服
         用心服務 成就你我
         欧美日韩高清一区二区三区电影_色婷婷亚洲精品综合影院_亚洲精品一品区二品区三区_国产精品青青草原免费无码
          <pre id="hhl7j"><b id="hhl7j"></b></pre>

               <p id="hhl7j"><del id="hhl7j"><mark id="hhl7j"></mark></del></p>